Forsiden  Læs mere  Se kort demo af funktionaliteter  Ofte Stillede Spørgsmål  Tilmeld  

Test din klasses læringsstil

Sådan finder du den enkelte elevs læringsprofil og klassens profil ("klasseprofil")

Denne test har som udgangspunkt, at alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer, igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer varierer fra person til person, og de kan i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli.

Du har med dette værktøj muligheden for på en nem og hurtig måde at "teste" den enkelte elevs læringsprofil og klassens profil ("klasseprofil"). Med dette redskab får du hurtigt et billede af de enkelte elevers læringsmæssige præferencer samt et overblik over klassens samlede profil. Der er tale om et meget anvendeligt Internetbaseret værktøj til test af læringsstile for klassens elever, som giver overblik over naturlige grupperinger blandt klassens elever med udgangspunkt i deres læringsstile eller læringsprofiler. Svarene fra den enkelte elev indsamles og bearbejdes automatisk, så læreren kan se både både den enkelte elevs læringsprofil og klassens samlede profil ("klasseprofil"). Det giver et konkret grundlag for at skabe fleksible læringsmiljøer, undervisningsforløb og -materialer med baggrund i den konkrete elevs eller klasses måde at lære på.

Læringsstiltesten er udviklet til følgende målgrupper: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og unge/voksne. Eleverne kan gennemføre testen på skolen eller hjemme sammen med forældrene. Resultaterne af testen kan bruges til at fastholde og dokumentere barnets udvikling - både i forhold til eleven og forældrene og på den måde danne grundlag for f.eks. skole-hjem-samtalen eller lærer-elev-samtalen.

Læreren melder sin klasse til via www.laeringsstil.dk., hvor læreren kan indtaste stamoplysninger på klassens elever Det eneste, der kræves, er en computer med Internetadgang. Herefter skal eleverne besvare en række udsagn, og læreren kan umiddelbart efter se og udskrive forskellige konklusioner af testen.

Du kan ved at klikke her, se eksempler på:

  • De forskellige spørgsmål
  • Elevens læringsprofil
  • Klasseprofilen

Priser

En klasselicens; Kr. 13,- pr. elev. Du kan vælge mellem 10, 20, 30 eller 40 elever. Licensen gælder i to måneder.
En skolelicens/kommunelicens:
Under 300 elever: Kr. 12,- pr. elev. Licensen gælder i et år.
300-1.000 elever: Kr. 11,- pr. elev. Licensen gælder i et år.
1.000-3.000 elever: Kr. 10,- pr. elev. Licensen gælder i et år.
Over 3.000 elever: Kr. 9,- pr. elev. Licensen gælder i et år.

Definition på læringsstil

Et menneskes læringsstil er den helt personlige måde, hvorpå et menneske sættes i gang med at koncentrere sig om, arbejde med, opfatte og huske nyt og vanskeligt stof. Vi har alle hver især en optimal læringsstil, som vi med fordel kan søge imødekommet, når vi skal sætte os ind i nyt stof. Det er forskelligt fra person til person, hvor udtalt denne læringsstil er i den ene eller den anden retning. Det vil sige, hvor stærke præferencer det enkelte menneske har. Nogle er meget fleksible og vil være i stand til at lære på mange forskellige måder. Andre har udtalt stærke præferencer på det ene eller det andet område og vil have meget svært ved at tilegne sig nyt stof, hvis ikke de møder stoffet på den for dem rette måde. Det er væsentligt at påpege vigtigheden af, at barnet også arbejder med andre måder at lære på end ved ensidig brug af de stærke præferencer. Dette skal ske for at undgå, at barnet fastlåses i en bestemt læringsstrategi.

Læs mere om læringsstile...