Forsiden  Læs mere  Se kort demo af funktionaliteter  Ofte Stillede Spørgsmål  Tilmeld  

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse svar på de ofte stillede spørgsmål fra andre brugere.

Hvordan tilmelder man sig?
Der er 2 tilmeldingsformularer:
- En til skolen eller kommunen hvis der ønskes at bestille en licens
- En til læreren som ønsker at tilmelde sin klasse

En licens kan betale sig når der er tale om mere end en enkelt klasse. Så kan skolen eller kommunen vælge at købe plads til f.eks. 1000 elever. Herefter kan lærerer tilmelde deres klasser uden at tænke på økonomi, idet licensen er betalt af skolen/kommunen.

Hvor bestiller man en licens?
Det gør du her.

Hvor tilmelder jeg som lærer min klasse til en test?
Det gør du her.

Hvordan foregår betaling?
Hvis skolen eller kommunen har bestilt en licens, sendes en regning én gang til skolen/kommunen. Hvis man har valgt ikke at bruge en licens, vil den enkelte lærer få tilsendt en regning hver gang en klasse tilmeldes.

Jamen, så får vi et tal ud. Det kan man da ikke – man kan da ikke sådan sætte tal på børn og sætte dem i bås på den måde?
Tallene skal ikke opfattes fuldstændigt firkantet. Man kan jo ikke ved hjælp af så relativt få spørgsmål sætte et præcist tal på, hvordan et barn lærer bedst. Men man kan få et rigtigt godt fingerpeg om, hvor elevens meget stærke og mindre stærke sider er. Læringstils-testen er en hurtig og brugervenlig måde at skabe sig et godt udgangspunkt for en dialog med eleven om det at lære.

Kan man lade eleverne gennemføre testen alene, uden at en lærer skal være tilstede?
Når en lærer tilmelder sin klasse, får hver elev sit eget brugernavn og kodeord. Læreren kan vælge at uddele disse brugernavne og kodeord til klassen, og dermed lade den enkelte elev gennemføre testen. Læreren kan også vælge at gennemføre testen sammen med eleven.

Får man et sammenfattet resultat til sidst, hvor man kan se hvordan hele klassen ser ud?
Ja, når alle elever har gennemført testen kan læreren se en Klasseprofil, som giver en oversigt over klassens gennemsnitlige præferencer, samt hvilke elever der har stærke præferencer indenfor et element.

Kan læringsstile stå alene?
Nej, læring indeholder forskellige dimensioner. Dafolos læringssyn er "fleksibel læring", og det er inspireret af Knud Illeris, der taler om læringstrekanten, hvis spidser udgør læringens spændingsfelt mellem kognition, samfundsmæssighed og psykodynamik.
Læring er ikke blot betinget af kognition og tænkning, men også af hvem man er, og hvem man gerne vil være eller blive. Dertil kommer at læring foregår i bestemte menneskelige og sociale kontekster. Læring foregår i bestemte "rum" og sammenhænge. Læring består af den kognitive dimension (elevens perceptuelle styrkesider og eleven som aktiv medkonstruktør af egen viden), den psykodynamiske dimension (elevens iboende lyst og energi til at træde nye stier og veje) og den samfundsmæssige dimension (eleven indgår altid i en række relationer i læreprocessen: Med kammerater m.fl.). Læring foregår dog altid i en sammenhæng eller i en kontekst. Det foregår altid i forhold til noget og nogen. Ingen lærer alene.

Læringsstile er en kognitiv teori, som ikke kan stå alene. Der skal også arbejdes med relationer, classroommanagement, dokumentation mm.